Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Beogradu

Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Beogradu

Prof.dr sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici boravi u posjeti Univerzitetu u Beogradu, gdje je jučer, 26.12.2018. godine zajedno sa rektoricom Univerziteta u Beogradu,  prof.dr sc. Ivankom Popović potpisao Sporazum o saradnji između ove dvije visokoškolske institucije.

Sporazumom se uspostavlja saradnja u sljedećim aktivnostima: razmjena istraživača, nastavnog i administrativnog osoblja, razmjena studenata svih nivoa studija,  zajednički istraživački projekti, učešće na seminarima i drugim akademskim skupovima, posebni kratkoročni akademski programi, programi stručnog usavršavanja, kao i saradnja u ostalim oblastima od zajedničkog interesa.