Amel Tuka postao dipl.ing. mašinstva

Amel Tuka postao dipl.ing. mašinstva

Amel Tuka danas je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici odbranio diplomski rad na temu „Uputstva za održavanje i ispitivanje dizaličnih sistema sa aspektima primjene evropskih standarda i preporuka“.

Komisiju su činili: prof.dr sc. Fuad Hadžikadunić, mentor, prof.dr sc. Darko Petković, prof.dr sc. Sabahudin Jašarević i Elvir Halilčević, dipl.inž.maš, predstavnik privrednog sektora.

Amel Tuka je diplomirao ocjenom 10 i stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva.