12.12.2018. MF I CIP UNZE: STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETU U BOLONJI

12.12.2018. MF I CIP UNZE: STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETU U BOLONJI

Mašinski fakultet i Centar za inovativnost i preduzetništvo UNIVERZITETA U ZENICI u okviru projekta RAZVOJ INOVATIVNOG PROCESA EDUKACIJE I UMREŽAVANJA U OBLASTI DRVOPRERADE U SREDNJOJ BOSNI (GIZ iz programa EU ProLocal) organizovali su višednevnu studijsku posjetu Italiji za studente MF (smjerovi MPT, IDP i Održavanje) i PtF (Proizvodni biznis) i članove projektnog tima na projektu. Prvog dana posjete Italiji predstavnici UNZE su imali priliku da posjete najstariji univerzitet u Evropi- čuveni Univerzitet u Bolonji na kome je u čast 900 godina postojanja ovog Univerziteta potpisana Bolonjska deklaracija čime je započela najveća organizovana zajednička reforma sektora visokog obrazovanja u njegovoj istoriji. Studenti su imali priliku da posjete Pravni i Ekonomski fakultet, Fakultete za biologiju, Fakultet za književnost i strane jezike, Univerzitetsku Biblioteku i Rektorat Univerziteta Bolonja. Posebno je zanimljiva bila posjeta Muzeju antropologije i zoologije. Na Akademiji lijepih umjetnosti se razgovaralo o saradnji u oblasti produkt dizajna na novom smjeru DTD i potencijalima za mobilnost osoblja i studenata. Studenti su imali priliku da vide i dvoranu u kojoj su ministri stavili svoj potpis na Deklaraciju. Domaćin gostima sa UNZE bila je prof. dr Adriana Galvani, dugogodišnji profesor Univerziteta u Bolonji.