POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA: ERASMUS+MOBILITY PROGRAMME – Univerzitet u Mariboru

POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA: ERASMUS+MOBILITY PROGRAMME – Univerzitet u Mariboru

Univerzitet u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu u okviru Erasmus+ programa za Univerzitet u Mariboru. Shodno objavljenim rezultatima o odobrenim kvotama Univerzitet u Mariboru će primiti 2 studenta Univerziteta u Zenici na godinu dana. Pripadajuća mjesečna stipendija za studente iznosi 750 eura, a program pokriva i putne troškove u iznosu od 180 eura.

Polje studija: obrazovanje (https://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx)

Godina studija: I,II, III ciklus

Trajanje mobilnosti: 1 godina

Rok za prijavu: 26.05.2016. godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na e-mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakom ERASMUS/MARIBOR

Uspješni kandidati će biti pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata.

Dodatne informacije o univerzitetu možete pronaći na web stranici https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx