skip to Main Content

POZIV za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost na Univerzitetu u Poatjeu, Francuska akademskoj 2024/2025. godini

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu zimskom semestru 2024/25.godine u okviru Erasmus+programa za University of Poitiers, Francuska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 800 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na Distance Calculator | Erasmus+.

Polje studija: jezici, ekonomija, pravo, IKT, mašinstvo, hemijsko inžinjerstvo
Godina studija: I i II ciklus studija
Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2024/25
Rok za prijavu: 15.04.2024. godine

  • Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  • Transkript sa prosjekom ocjena
  • Kopija važećeg pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • CV na engleskom jeziku
  • Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (potvrda može biti izdata od strane predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  • Prijedlog Ugovora o učenju (dostupan na web stranici https://unze.ba/medunarodna-saradnja/# pod “Dokumenti”) odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu (za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu https://unze.ba/medunarodna-saradnja/kontakti/)

Ovim putem naglašavamo da se studenti mogu prijaviti za mobilnost u svrhu istraživanja za diplomske, master ili doktorske radove. Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba sa naznakom ERASMUS/Poatje.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata čiji termin će biti naknadno objavljen. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba; elma.isakovic@unze.ba i tel. 032 444 420.

Za više informacija o Univerzitetu i katalogu predmeta posjetite sljedeće web linkove:

https://www.univ-poitiers.fr/en/

https://sfa.univ-poitiers.fr/formation/relations-internationales/

https://sfa.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/104/2024/02/Fact-Sheet-SFA-2024-1.pdf

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN