Prezentacija naučnoistraživačkog projekta „ODREĐIVANJE MAKSIMALNIH RADNIH TEMPERATURA KOMPONENTI OD TERMIČKI TRETIRANOG  NODULARNOG LIVA (ADI) S CILJEM ZAMJENE SKUPIH DIJELOVA OD VISOKOLEGIRANIH ČELIKA“

Prezentacija naučnoistraživačkog projekta „ODREĐIVANJE MAKSIMALNIH RADNIH TEMPERATURA KOMPONENTI OD TERMIČKI TRETIRANOG NODULARNOG LIVA (ADI) S CILJEM ZAMJENE SKUPIH DIJELOVA OD VISOKOLEGIRANIH ČELIKA“

UNIVERZITET U ZENICI
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo

 Zenica: 15.01.2019. godine

 

 P R E Z E N T A C I J A

Naučnoistraživačkog projekta

 

Prezentacija naučnoistraživačkog projekta pod nazivom „ODREĐIVANJE MAKSIMALNIH RADNIH TEMPERATURA KOMPONENTI OD TERMIČKI TRETIRANOG  NODULARNOG LIVA (ADI) S CILJEM ZAMJENE SKUPIH DIJELOVA OD VISOKOLEGIRANIH ČELIKA“ biće održana u četvrtak 17. 01. 2019. godine u 11:00 sati u sali br. 10 na Metalurško-tehnološkom fakultetu. Projekat je finansiran od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.

 

 

Voditelj projekta
Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović