Univerzitet u Zenici uključen u projekt “Nanouptake – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (COST Action CA15119)”

Univerzitet u Zenici uključen u projekt “Nanouptake – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (COST Action CA15119)”

Univerzitet u Zenici je preko Politehničkog fakulteta od prije nekoliko dana uključen u još jedan Evropski projekat. Radi se o projektu Nanouptake – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (COST Action CA15119) koji je u toku, a implementira se u okviru Evropskog programa COST (European Cooperation in Science and Technology). COST program finansira organizaciju istraživačkih i inovativnih mreža kroz posebne akcije kojima se povezuju istraživačke inicijative širom Evrope i omogućuju istraživačima razvoj i razmjenu ideja u nauci i tehnologijama. COST akcije uobičajeno traju po četiri godine.
Nanouptake akcija služi za stvaranje Evropske mreže vodećih istraživačkih institucija i industrije, s ciljem razvoja i korištenja takozvanih ‘nanofluida’ kao naprednih radnih medija za procese prenosa i akumulacije toplote u cilju povećanja efikasnosti izmjenjivača toplote i sistema za akumulaciju toplotne energije. Razvojem nanofluida do nivoa komercijalnog korištenja Nanouptake akcija treba da doprinese postizanju ciljeva postavljenih u Horizon 2020 Energy and Climate (Societal Challenges 3: Secure, efficient and clean energy; and 6: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials).
Član upravnog odbora ovog projekta ispred naše institucije V.prof.dr. Edin Berberović.
Više informacija o projektu Nanouptake: http://www.nanouptake.eu/
Održani i planirani događaji u okviru akcije Nanouptake: http://www.nanouptake.eu/events/
Više informacija o COST programu: https://www.cost.eu/