Prezentacija projekta „EU for You – EU4U“

Prezentacija projekta „EU for You – EU4U“

U četvrtak, 30.11.2017. godine na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je prezentacija projekta „EU for You – E4U“ i ovogodišnja kampanja pod nazivom “Upalimo svjetlo za mladost BiH”.  Ovom prilikom sa studentima Ekonomskog i Pravnog fakulteta razgovarali su ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunner Wigemark i ambasadorica SR Njemačke Christiane Hohmann. Podršku studentima uvodnim obraćanjima iskazali su prof. dr sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici i prof. dr sc. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Projekat je istovremeno započeo na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, a planirano je učešće 14 fakulteta. Cilj ovog projekta jeste da se studentima, uz rukovođenje mentora, omogući da, u atmosferi pozitivne konkurencije, rade na izradi javnih kampanja koje ilustruju percepciju mladih o socio-ekonomskim reformama, posebno u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva.