01.12.2017.  PTF, MF I CIP UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA U PROIZVODNIM SISTEMIMA

01.12.2017. PTF, MF I CIP UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA U PROIZVODNIM SISTEMIMA

Dobra saradnja Centra za inovativnost i preduzetništo (CIP) i poslovnih sistema regije Srednja Bosna koristi se i za realizaciju praktične nastave u proizvodnim sistemima.  Tako su studenti Politehničkog i Mašinskog fakulteta imali priliku da 01.12.2017.posjete nekoliko proizvodnih sistema i to: Livnica Pobjeda u Turbetu, Tvornica furnira Palavra u Biloj, Proizvodnja namještaja FRAMINI i keramičkih proizvoda Rocaforte te ECOS-proizvodnja savitljivh cijevi u Vitezu. Ovo je je bila jedinstvena prilika da se pored teorijskog upoznavanja sa različitim tehnologijama na predavanjima u sklopu obilazaka pogona ta teorijska znanja prošire i praktičnim sagledavanjem tehnologija kalupnog livenja, šječenja i luštenja furnira, CNC izrade namještaja različitim tehnologijama, izradom lavaboa od vještačke keramike do oplaštavanja cijevi metalnim žičanim plaštom. Uz punu uključenost i posvećenost domaćina u svim proizvodnim sistemima studentima je pružena izvrsna prilika da svoja znanja prošire a ujedno da se upoznaju i sa uspješnim BH proizvodnim sistemima.