fbpx
skip to Main Content

Uloga visokoškolskih institucija u sistemu intelektualnog vlasništva

Uloga Visokoškolskih Institucija U Sistemu Intelektualnog Vlasništva

U organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 7.12.2017 održan je seminar na temu “Uloga visokoškolskih institucija u sistemu intelektualnog vlasništva i načini reguliranja prava intelektualnog vlasništva” na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Na seminaru je učestvovao prodekan za naučnoistraživački rad Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, v.prof.dr. Samir Lemeš.

Cilj seminara bio je da se podigne svijest o važnosti intelektualnog vlasništva te upoznavanje sudionika sa zaštitom određenih inovacija. Uz učešće stručnih predavača sa Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, održane su prezentacije na tri teme: “Značaj definiranja politika intelektualnog vlasništva na sveučilištima /univerzitetima i R&D institucijama”, “Metode i način zaštite izuma u oblasti informatičkih tehnologija” i “Praćenje stanja tehnike u pojedinim oblastima i pretraživanje baza podataka”.

Iako su patenti i inovacije sastavni dio istraživačkog rada, na univerzitetima u BiH je ta oblast premalo zastupljena, tako da do danas nijedan bh. univerzitet nema prijavljen niti jedan patent, osim nekoliko pojedinačnih patenata koje su individualno prijavili istraživači, ali kao fizička lica. Od 9 javnih i 37 privatnih univerziteta u BiH, samo jedan ima razvijenu i usvojenu Politiku intelektualnog vlasništva. Tokom naredne godine neophodno je uspostaviti saradnju Univerziteta u Zenici sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH, kako bi se ovoj veoma važnoj oblasti dala i potrebna pažnja na Univerzitetu u Zenici.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top