PREZENTACIJA STIPENDIJSKIH PROGRAMA VLADE SAD – 14.11.2017.godine u 14:00 h, FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

PREZENTACIJA STIPENDIJSKIH PROGRAMA VLADE SAD – 14.11.2017.godine u 14:00 h, FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Želite li nastaviti Vaše studije na nekom od univerziteta u SAD? Želite znati koje mogućnosti se nude, kako aplicirati, kako pronaći stipendiju, Univerzitet?

Pozivamo Vas da prisustvujete prezenatciji stipendijskih programa koje nudi Vlada SAD-a u utorak, 14.11.2017. godine u 14:00 h na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici