PROJEKT „GREEN TECH“ U SKLOPU PROGRAMA „ERASMUS MUNDUS“:  OTVOREN NOVI POZIV ZA PROGRAM MOBILNOSTI – „The 2nd GreenTech WB Call for applications“   (rok za prijave je 25. mart 2016.)

PROJEKT „GREEN TECH“ U SKLOPU PROGRAMA „ERASMUS MUNDUS“: OTVOREN NOVI POZIV ZA PROGRAM MOBILNOSTI – „The 2nd GreenTech WB Call for applications“ (rok za prijave je 25. mart 2016.)

Web-stranica
green-tech-wb.uvigo.es
GreenTech WB Facebook
https://www.facebook.com/greentech.wb?ref=profile
Twitter
https://tinyurl.com/o9vrtzc

 

Sve ponude koje su dostupne u okviru ovog poziva objavljene su na stranici https://green-tech-wb.uvigo.es/mobility-offer

Osobe koje su zainteresirane za grant najprije treba da se prijave na društvenu mrežu „Erasmus Mundus GreenTech-WB Social Network“ i zatraže članstvo u grupi „Applicants“: https://social-green-tech-wb.uvigo.es. Tu su dostupni:

– Vodič („The Applicant's Guide“) gdje su date sve informacije o projektu i načinu prijavljivanja (uvjeti, mobilnost, trajanje, itd.)

– obrasci dokumenata koje je potrebno priložiti s prijavom (dostupni u „Group Forms“)

– podsjetnik u pdf-u (sadrži listu svih potrebnih dokumenata).

*Također, svi korisnici ove mreže mogu u grupama “Community” i “Applicants” (otvorena grupa) naći link za video o tome kako se prijaviti za grant te dokument u pdf-u s objašnjenim koracima u procesu prijavljivanja.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu: green-tech-wb@uvigo.es