PROMOCIJA DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI

PROMOCIJA DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI

U srijedu, 22.03.2017. godine u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici održana je Promocija doktora nauka Univerziteta u Zenici u 2017. godini. Na ovoj svečanosti rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr sc. Dževad Zečić, promovirao je devet doktora nauka. Obraćajući se kandidatima, predstavnicima vlasti, dekanima fakulteta, zaposlenicima i ostalim gostima, prof.dr sc. Dževad Zečić izrazio je svoje zadovoljstvo da ima čast promovirati devet doktora nauka, na trinaestoj po redu promociji doktora nauka Univerziteta u Zenici. Na Univerzitetu u Zenici ukupno je prijavljeno i odobreno za izradu 159 doktorskih disertacija, od čega je trenutno u izradi 60 disertacija, a od ukupnog broja prijavljenih disertacija do sada je odbranjeno 99 doktorata, istakao je prof.dr sc. Dževad Zečić.

Promovirani kandidati su:

Fakultet za metalurgiju i materijale

Na čast doktora tehničkih nauka
gospodin  Omer Beganović

gospodin Šaban Žuna

Mašinski fakultet

Na čast doktora tehničkih nauka

gospođa Alma Žiga

gospodin Sejfo Papić

Filozofski fakultet

Na čast doktora humanističkih nauka

gospođa Biljana Vrbić-Mačak

Na čast doktora književnohistorijskih nauka

gospodin Ibnel Ramić

Ekonomski fakultet

Na čast doktora ekonomskih nauka

gospođa Nerma Čolaković-Prguda

gospodin Amer Klopić

Pravni fakultet

Na čast doktora pravnih nauka
gospođa Irena Hadžiabdić