skip to Main Content

FINALNA DISEMINACIONA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA CCNURCA

[vc_gallery type=”image_grid” images=”3094,3095,3096,3097” img_size=”full”]
Studijski program Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici bio je domaćin završnoj diseminacionoj konferenciji u sklopu Tempus projekta CCNURCA Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities (544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) koja se održala u periodu 21.-22.03.2017. godine.
Konferenciju je svečano otvorio prof. dr. sc. Dževad Zečić, rektor UNZE ističući značaj tempus projekta CCNURCA za razvoj studijskog programa zdravstvene njege UNZE. Skupu se obratio i doc. dr. sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta UNZE naglašavajući potrebu kontinurianog rada i suradnje partnera projektnog konzorcija i u budućnosti.U sklopu tempus projekta CCNURCA koji je implementiran u protekle 3,5 godine na području Zapadnog Balkana u sklopu kojeg su učestvovali partneri iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Sveučilište u Mostaru), Albanije (Univerzitet u Skadru, Korci i Gjirokastri), Crnoj Gori (Univerzitet u Podgorici) kao i nadležna ministarstva iz ZDK, HNK i RS- a. Partneri iz Europske unije su Unvierzitet u Prešovu, Slovačka, Hanze Hoegschool Groningen Holandija i koordinator projekta Odisse University College iz Brisela – Belgija.
Tokom projekta, glavni cilj aktivnosti koje su se implementirale, je reforma načina edukacije medicinskih sestara/tehničara u skladu sa EU Direktivom o reguliranim profesijama koja jasno propisuje načine, oblasti, broj sati i metodlogije učenja u oblasti reguliranih profesija među kojima je i sestrinstvo. Na partnerskim univerzitetima obavljene su reforme kurikuluma u skladu sa EU Direktivama kao uvođenje novih metodologija učenja za koje su se treneri educirali tokom aktivnosti projekta na treninzima koji su održani u Prešovu, Briselu, Groningenu, Skadru, Foči, Mostaru i Zenici sa ukupnim brojem preko 500 učesnika.
Tempus projekat CCNURCA znatno je ojačao kako ljudske resurse, tako i materijalno tehničke resurse za omogućavanje učenja zasnovanog na kompetencijama, koje je od izuzetne važnosti u oblasti edukacije u sestrinstvu. U sklopu ovih aktivnosti nastavno osoblje studijskog programa Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univeriteta u Zenici pohađalo je niz treninga s ciljem omogućavanja implementiranja novih metodologija učenja. Kao jedna od ključnih aktivnosti za realizaciju ovog projekta bilo je opremanje i otvaranje Trening centra za razvoj sestrinskih kliničkih vještina koji je opremljen uz pomoć sredstava EU i vlastitih sredstava Univerziteta u Zenici. Trening centar je svečano otvoren 20.02.2016. godine. Nastavni plan i program studijskog programa Zdravstvena njega/Sestrinstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u potpunosti je inoviran i usklađen sa Direktivom Europske unije o reguliranim profesijama, te je prva generacija upisana 2015/2016 akademske godine. Ovaj projekat ostvario je napredak i u oblasti mobilnosti nastavnika i studenata te kao rezultat toga je povećana mobilnost studenata i nastavnog osoblja u sklopu koje su studenti iz Belgije proveli cijeli semestar prošle akademske godine na ovom studijskom programu te studenti studijskog programa Zravstvena njega provode cijeli semestar na Odisee Hoegschool u Belgiji (campus St Niklaas). Mobilnost jnastavnog osoblje unaprijeđena te su nastavnici iz Slovačke, Holandije I belgije boravili u Zenici i obratno. U sklopu aktivnosti projekta obavljena je i pilot pripremna akreditacija studijskog programa kako bi se ovaj studijski program što bolje pripremio za predstojeću nacionalnu akreditaciju studisjkih programa u BiH.
Tempus projekat je uspješno realizran i implementiran sa svim svojim aktivnostima ne samo na Univerzitetu u Zenici nego i na svim partnerskim Institucijama što je utvrđeno i monitoringom projekta koji je održan 22.03.2017. godine.
Uspješnost implementacije projekta sigurno bi izostala bez podrške nadležnih struktura Univerziteta u Zenici kao i resornog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
Projektni tim CCNURCA Tempus projekta činili su: doc. dr. sc. Harun Hodžić, prof. dr. sc. Salih Tandir, prof. dr. sc. Malik Čabaravdić, prof. dr. sc. Dževad Zečić, prof. dr. sc. Darko Petković, v.asist Mirza Oruč (koordinator aktivnosti projekta na regiji Zapadnog Balkana), v.asist Adnan Mujezinović, mr. sci. Adisa Krehmić, Mirela Hrnjadović dipl prof, Amra Muslić dipl prof, prof. dr. sc. Hajrudin Skender, prof. dr. sc. Amir Denjalić, doc. dr. sc. Ibrahim Plančić kao i mnogi drugi partneri projekta.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN