REKTOR UNIVERZITETA U ZENICI PRISUSTVOVAO INAUGURACIJI REKTORICE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

REKTOR UNIVERZITETA U ZENICI PRISUSTVOVAO INAUGURACIJI REKTORICE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici prisustvovao je svečanoj inauguraciji prof.dr. Klavdije Kutnar na mjesto rektorice Univerze na Primorskem, koja se održala 25. novembra 2019. godine u Kopru.

Ovom prilikom prof.dr.sc. Damir Kukić uputio je iskrene čestitke prof.dr. Klavdiji Kutnar, te izrazio želje za nastavkom uspješne međuuniverzitetske saradnje koja se proteklih godina razvijala posebno u pogledu razmjene studenata i nastavnika.