Najava predavanja na Politehničkom fakultetu

Najava predavanja na Politehničkom fakultetu

Poziv na javno predavanje

  Cyber sigurnost

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona

Amfiteatar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Fakultetska 1
ponedjeljak, 2.12.2019 u 12:00

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona i ove godine sprovodi samostalnu kampanju u okviru obilježavanja Evropskog mjeseca
cyber sigurnosti, uz podršku Evropske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), te agencije SANS (američka agencija za obuku na području informacione sigurnosti).

U okviru kampanje, održat će se javno predavanje za studente i osoblje Univerziteta u Zenici, na kojem će posebno obučeni službenici Odsjeka za informatiku Uprave policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ukazati na osnovne elemente zaštite i sigurnog korištenja Interneta, kao i tehničke kontrole, a posebno slučajeva u kojim postoje elementi krivičnog djela.

Glavni ciljevi ove kampanje su:

  • podizanje svijesti građana, naročito djece i omladine, o značaju cyber sigurnosti,
  • informisanje o osnovnim pojmovima cyber sigurnosti,
  • upoznavanje i informisanje građana o svim oblicima online prijetnji, kao i prijetnji sa kojim se može susresti svaki korisnik Interneta,
  • informisanje o svim mogućim posljedicama koje mogu biti uzrokovane prilikom korištenja Interneta,
  • najznačajniji aspekti zaštite korisnika,
  • osnovni modaliteti sigurnije upotrebe Interneta

Predavanje je prvenstveno namijenjeno studentima odsjeka “Softversko inženjerstvo”, a otvoreno je za sve zainteresovane studente i osoblje Univerziteta u Zenici.