Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr Damir Kukić u posjeti Univerzitetu Crne Gore u Podgorici

Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr Damir Kukić u posjeti Univerzitetu Crne Gore u Podgorici

U ponedjeljak, 5.11.2018. godine prof.dr Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici posjetio je Univerzitet Crne Gore i tom prilikom se sastao sa prof. dr Danilom Nikolićem, rektorom Univerziteta Crne Gore i prof. dr Natašom Kostić, prorektoricom za međunarodnu saradnju.

Univerzitet u Zenici već ima potpisan ugovor o  saradnji, ali se na ovom sastanku razgovaralo o unapređenju saradnje posebno u oblasti ekonomije, mašinstva, metalurgije, te upravljanja kulturnom baštinom  i saradnjom sa fakultetom u Cetinju.

Posebna tema na ovom sastanku bila je mogućnost saradnje ova dva univerziteta putem prijava za projekte prekogranične saradnje.