Rezultati testa kursa italijanskog jezika

 

ime i prezime  
Aida Jarić 100% izuzetan
Ajla Aganhodžić 95% izuzetan
Amina Čaušević 97% izuzetan
Berina Meškić (Emin) 91% izuzetan
Berina Meškić (Mujo) 100% izuzetan
Fikret Piljug 100% izuzetan
Irdina Nezić 99% izuzetan
Jasmina Ajanović 91% izuzetan
Lejla Kadić 99% izuzetan
Marina Derling 99% izuzetan
Naida Mulić 99% izuzetan
Samra Mujić 97% izuzetan
 Senka Čelik 100% izuzetan
Vahida Halilčević 95% izuzetan
Kadić Aldijana 97% izuzetan
Amina Malkoč 86% odličan
Ammar Sejdinoski 79% odličan
Elvis Agović 86% odličan
Emina Vardo 86% odličan
Indira Zilkić 87% odličan
Merima Purić 89% odličan
Mirza Kobilica 88% odličan
Sumeja Ščetić 87% odličan
Šuhreta Patković 87% odličan
Amina Hakanović 71% prolazi
Azra Bešlagić 76% prolazi
Dino Saletović 50% prolazi
Dženita Mameleđija 61% prolazi
Emina Buljubašić 49% prolazi
Kemal Halilović 63% prolazi
Nejra Kolić 63% prolazi
Nermina Džinić 62% prolazi
Alihodžić Sabina 76% prolazi
Elma Hodžić 47% prolazi