Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij u Grčkoj za akademsku 2018/19. godinu

Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij u Grčkoj za akademsku 2018/19. godinu

Ambasada Grčke ima čast obavijestiti da je otvoren novi dodiplomski/postdiplomski program stipendija za studiranje u Grčkoj, za akademsku 2018-2019. godinu.

Podnosioci zahtjeva moraju do 1. oktobra 2018. god. imati navršenih 18 godina.

U prilogu dostavljamo relevantan informativni materijal, kao i uputstvo o tome kako se prijaviti. Za vašu informaciju, fakulteti likovne umjetnosti, kao i fakulteti teologije su isključeni iz gorenavedenog programa.

Podnosioci zahtjeva trebaju lično dostaviti svoje prijave Ambasadi Grčke (adresa: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo) do 25. jula 2018. godine.

PRILOG