Studenti Pravnog fakulteta osvojili 2. mjesto na regionalnom moot court takmičenju

Studenti Pravnog fakulteta osvojili 2. mjesto na regionalnom moot court takmičenju

Uspjesi studenata Univrziteta u Zenici se nižu i dalje!
Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici osvojio je 2. mjesto na regionalnom moot court takmičenju iz Međunarodnog privatnog obiteljskog prava u Osijeku, organiziranom ispred Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU na Pravnom fakultetu u Osijeku. Od našeg tima bio je bolji tim Pravnog fakulteta u Rijeci.

Tim studenata čine studenti četvrte godine Čunjalo Armina, Sikira Edib i Spahić Meliha. Tim je pripreman za takmičenje pod mentorstvom prof.dr.Zlatana Meškića, v.ass.Dženane Radončić i ass.Džejne Suljević.