Takmičenje učenika završnih razreda srednjih škola u prezentaciji naučnih radova na Metalurško – tehnološkom fakultetu

Takmičenje učenika završnih razreda srednjih škola u prezentaciji naučnih radova na Metalurško – tehnološkom fakultetu

Nakon uspješno završenog prvog dijela projekta „Promocije Metalurško-tehnološkog fakulteta“ u suradnji sa srednjim školama grada Zenice završene su pripreme za organizovanja takmičenja učenika završnih razreda srednjih škola u prezentaciji naučnih tema. Takmičenje će se održati 11.04. 2019. godine u prostorijama Metalurško tehnološkog fakulteta sa početkom u 10:00 sati.

Pored promocije Metalurško-tehnološkog fakulteta jedan od ciljeva navedenog takmičenja je i ukazati na činjenicu da je kvalitet prezentacije značajan faktor koji pomaže da se ode korak dalje ka unapređenju sopstvenih vještina. Bez obzira da li se govori o aktivnostima u toku obrazovanja ili o  profesionalnim zadacima, mladi ljudi se veoma često susreću sa obavezom prezentovanja nekog seminarskog rada, ideje, plana i sl., pri čemu se mora imati na umu da  kvalitetna prezentacija uveliko olakšava komunikaciju i pomaže boljem argumentovanju ideje koja se želi prenijeti prezentacijom.

Pored samog takmičenja učesnici takmičenja i ostali maturanti koji će taj dan posjetili naš Fakultet imati će priliku u pauzama obići laboratorije pobliže se upoznati sa studijskim programima i načinom studiranja na MTF-u.

Da bi se pokazali kao pravi domaćini, studenti MTF-a će pripremiti i kraći zabavni program u okviru kog će izvoditi demonstracione eksperimente iz oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.

Organizaciju takmičenja i druženje sa učenicima završnih razreda srednjih škola financijski su pomogli firma „Pero“doo Zenica i „Udruženje fizičara u Federaciji BiH“ i ovim putem im se iskreno zahvaljujemo.