fbpx
skip to Main Content

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga štampanja i izrade diploma, uveza, povelja, zahvalnica i sl.

Tenderska Dokumentacija Za Javnu Nabavku Usluga štampanja I Izrade Diploma, Uveza, Povelja, Zahvalnica I Sl.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-2870/16

 

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

za javnu nabavku usluga štampanja i izrade diploma, uveza, povelja, zahvalnica i sl.

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU ROBA
UNIVERZITETA U ZENICI

Zenica, septembar/rujan 2016. godine

 

Tenderska dokumentacija:

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search