U Rimu održan prvi sastanak partnera na Erasmus+ projektu “HURBE”

U Rimu održan prvi sastanak partnera na Erasmus+ projektu “HURBE”

Dio projektnog tima Erasmus+ projekta “Zdravo urbano okruženje: Razvoj visokog obrazovanja u arhitekturi i građevinarstvu u Bosni i Hercegovini” (HURBE: Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina) učestvovao je na prvom sastanku projektnog konzorcija, koji je održan u Rimu, na Univerzitetu La Sapienza, od 10. do 14. februara 2019.

Na sastanku su usaglašeni detaljni planovi za realizaciju projekta, a prva aktivnost bit će opremanje laboratorija u vrijednosti po 60.000 EUR na svakom od tri partnerska univerziteta iz BiH (Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici), u kojima će se realizovati nastava na novom predmetu “Zdravo urbano okruženje”, a koji će ovi univerziteti kroz projekat uvesti u svoje nastavne planove uz podršku partnera sa Univerziteta La Sapienza iz Rima (Italija), Univerziteta arhitekture, građevinarstva i geodezije iz Sofije (Bugarska) i Sveučilišta Zagreb (Hrvatska).

Naredna aktivnost planirana je već za drugu polovinu marta, kad će se održati petodnevna radionica o ECTS bodovima i upravljanju projektima, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a u maju će nastavnici i saradnici Univerziteta u Zenici posjetiti laboratorije Univerziteta u Sofiji.

Projekat u cijelosti finansira Evropska kimisija kroz program Erasmus+ za oblast jačanja kapaciteta visokog obrazovanja.