Učešće na 6. Međunarodnoj studentskoj konferenciji ISC 2019 u Boru

Učešće na 6. Međunarodnoj studentskoj konferenciji ISC 2019 u Boru

Grupa od 15 studenata u pratnji profesora Metalurško-tehnološkog fakulteta je u periodu od 25-28.9.2019. posjetila Bor i Beograd, a u okviru studentske stručne ekskurzije koja je predvidjela i učešće studenata na 6. Međunarodnoj studentskoj konferenciji ISC 2019 u Boru. Organizator ove konferencije je Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, a koorganizatori su Prirodno-tehnički fakultet, Odsjek za materijale i metalurgiju Univerziteta u Ljubljani, Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici, Metalurški fakultet u Sisku Univerziteta u Zagrebu, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta hemijske tehnologije i metalurgije u Sofiji, Bugarska, te Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini.

Studenti viših godina studija su imali priliku da na ovoj konferenciji predstave svoje radove kroz usmena izlaganja i poster sekcije. Kao i prethodne dvije godine nagradu za najbolji prezentovani rad je dobila studentica nešeg Fakulteta Lamija Sušić – apsolvent sa Odsjeka za metalurško inženjerstvo koja je i nagrađena sa priznanjem “Dragana Živković” i prigodnim poklonom. Za vrijeme trajanja ove posjete studenti su obišli Tehnički fakultet u Boru, kao i Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu. Tokom ekskurzije studenti su obišli i most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu, turističko naselje na Zlatiboru, arheološko nalazište Felix Romuliana – Gamzigrad kod Zaječara iz IV vijeka, gdje im je predstavljena i arheometalurgija Srbije, te Kuću cvijeća u Beogradu.