Učešće na Međunarodnoj oktobarskoj konferenciji iz oblasti metalurgije i rudarstva – Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu

Učešće na Međunarodnoj oktobarskoj konferenciji iz oblasti metalurgije i rudarstva – Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu

UNIVERZITET U ZENICI
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

Predmet: Informacija

 

U periodu od 18. do 21 oktobra 2017. godine u okviru Međunarodne oktobarske konferencije iz oblasti metalurgije i rudarstva koju tradicionalno već 49-ti put organizuje Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu održana je i četvrta Međunarodna konferencija sudenata tehničkih nauka. Metalurško-tehnološki fakultet UNZE je bio ko-organizator  studentske konferencije. Pored Metalurško-tehnološkog fakulteta ko-organizatori su također bili Fakultet prirodnih nauka i inženjerstva Univerziteta u Ljubljani, Metalurški Fakultet iz Siska Univerziteta u Zagrebu i Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta hemijeske tehnologije i metalurgije u Sofiji. Studenti našeg fakulteta su uzeli aktivno učešće na konferenciji u formi 11 radova koje su prezentovali u poster i dvije oralne sekcije. Nagrade ‘Dragana Živković’ za najbolje studentske prezentacije u okviru oralnih sekcija su dobili naši studenti Adela Delić sa radom ‘Influence of petrographic characteristics of coal on the strength of metallurgical coke’ u prvoj sekciji i Emina Vardo i Ammar Sejdinoski sa radom ‘Austempered ductile iron’ u drugoj sekciji.

Učesnici na međunarodnoj oktobarskoj konferenciji ispred nastavnika su bili dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, prodekan prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić i doc.dr.sc. Nadira Bušatlić.

 

Prodekan za NIR Fakulteta
Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović