skip to Main Content

UNZE želi postići nultu toleranciju na sve oblike nasilja

“Prevencija i eliminacija nasilja predstavljaju univerzalne ciljeve, a u tom okviru intencija Univerziteta u Zenici je postizanje nulte tolerancije na sve oblike nasilja, kazala je Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i predsjedavajuća Senata UNZE.

Univerzitet u Zenici nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Transkulturnom psihosocijalnom obrazovnom fondacijom (TPO) poduzeo je više aktivnosti kako bi se implementirali domaći i međunarodni standardi o ravnopravnosti spolova. Osnovni cilj navedenog sporazuma je rad na integriranju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja.

– Možemo konstatovati da je posebno izražen problem “rodno zasnovanog nasilja”, stoga je problematiziranje ove teme vrlo aktualno. Naravno, ove naše aktivnosti koje bi trebale biti realizirane u pomenutom cilju, u Bosni i Hercegovini su dodatno otežane usljed složenih društvenopolitičkih okolnosti i dešavanja, koja nagovještavaju čak i nova nasilja. Međutim, bez obzira na sve prisutne tešloće, ova pitanja zahtijevaju ozbiljno razmatranje i odgovarajuću akciju sa konkretnim mjerama, kao i onim preventivnog karaktera, rekla je Larisa Velić.

U okviru “16 dana aktivizma” u periodu od 25. novembra do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, tematizovali su posljedice nasilja sa studentima i kolegama. Nasilje nad ženama, kao i svim drugim ranjivim kategorijama predstavlja fundamentalnu povredu ljudskih prava, koja nosi dalekosežne posljedice kako za žrtve, tako i za cijelo društvo.

– Sva ljudska bića se rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i niko svojim djelovanjem ne bi smio ista da ugožava na bilo koji način. Međutim, činjenica je da se to često dešava, a vrijeme pandemije je dovelo do toga da se žene ponovo vraćaju u svoje stare uloge. Žene se nisu mogle osloniti na društvo da riješi njihove probleme, s toga one čuvaju djecu kada vrtići ili škole zbog pandemije ne rade, a njihovo radno vrijeme nije prilagođeno novonastalim promjenama. Za vrijeme pandemije nasilje u porodicama širom svijeta je poraslo (fizičko, psihičko, seksualno, emocionalno,..), posebno nasilje nad ženama i djecom. Socijalna distanca i duži boravak u krugu porodice zbog obavezne izolacije, karantena ili socijalno-ekonomske neprilike poput gubitka posla pogodovali su porastu nasilja. Nasilje predstavlja interdisciplinarni problem koji se tiče svih nas, bilo da su žrtve djeca, žene ili muškarci! Društvo mora sinergično djelovati protiv nasilja i ugroženim osobama pružiti potrebnu podrška. Nasilje ne smije biti privatna stvar, poručila je Velić.

Izvor: Oslobođenje

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search