Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Zenici bogatija za 154 naslova naučne i stručne literature

Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Zenici bogatija za 154 naslova naučne i stručne literature

Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović uručila je u srijedu, 24.02.2016. godine, u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, u Sarajevu, svim bibliotekama javnih univerziteta na području Federacije BiH komplete enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature. Riječ je o kontinuiranom projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti kojim se želi dodatno poboljšati bibliotečki fond svih javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ovaj put je dodijeljeno ukupno 1380 primjeraka aktuelnih naučnih i referentnih izdanja, odnosno ukupno 154 različita naslova.

20160224_145627Svečanost uručivanja naučne i stručne literature održana je u sklopu redovnog, godišnjeg sastanka s direktorima, odnosno predstavnicima svih šest javnih univerzitetskih biblioteka u Federaciji BiH, a upriličeno je i potpisivanje Ugovora o nastavku funkcioniranja sistema „Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH“ između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.