24.2.2016. iDEALab Mašinskog fakulteta UNZE-a: reverznim inženjeringom osposobljen „otpisani“ EKG uređaj

S obzirom da je osnovni cilj Tempus projekta iDEAlab stvaranje preduvjeta za razvoj i jačanje saradnje između univerziteta i industrije putem otvorenih inovacija, sa zadovoljstvom prikazujemo uspješnu saradnju UNZE-ovog iDEAlaba smještenog na Mašinskom fakultetu i Kantonalne bolnice Zenica.

Naime, u testnoj fazi opreme za budući laboratorij iDEALab na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, v. asist. mr. Denis Spahić, koordinator laboratorija, uspješno je riješio problem nefunkcionalnog poklopca sa polugom jednog od EKG uređaja Kantonalne bolnice Zenica. Postupkom reverznog inženjeringa – snimanjem mjera i izradom 3D kompjuterskog modela, sporni dio EKG uređaja nanovo je izrađen na 3D printeru laboratorija te je uspješno zamijenio funkciju polomljenog originala.