fbpx
skip to Main Content

08.06.2017. CIP I MF UNZE: OKRUGLI STO NA TEMU RAZVOJA INOVATIVNIH MREŽA U DRVOPRERADI

08.06.2017.  CIP I MF UNZE: OKRUGLI STO NA TEMU RAZVOJA INOVATIVNIH MREŽA U DRVOPRERADI

Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini održao je 08.06.2017. u hotelu Zenica Okrugli sto na temu “Inovativne mreže u drvoprerađivačkoj industriji”. Na okruglom stolu učestvovalo je više od 30 predstavnika akademskog sektora sa univerziteta u Zenici i Sarajevu, predstavnika resornih ministarstava, grada Zenice, studenata koji svoje završne radove rade u ovom sektoru te predstavnika poslovnog sektora. Okrugli sto organizovao je GIZ Njemačka – Ured BiH u saradnji sa Mašinskim fakultetom i Centrom za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici.

Pozdravne riječi učesnicima uputila je Karin Hoerhan, voditeljica programa, EU ProLocal, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH te Karl Heinz Jach, projekt koordinator i ProLocal expert koji je moderirao okrugli sto.

Frank Wältring, EU ProLocal ekspert predstavio je Triple Helix partnerstva – Međunarodne dobre prakse i prednosti u saradnji nauke i preduzetništva u različitom kontekstu: Prezentacija partnera, očekivanja od saradnje nauke i preduzetništva, Međunarodne dobre prakse, transfer znanja te Uloge i odgovornosti partnera uključenih u Triple-Helix partnerstva.

Prof. Darko Petković, MF i CIP UNZE, prezentirao je koncept Triple Helix inicijative u drvoprerađivačkom sektoru sa naglaskom na značaj koncepta dualnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Prof. Salih Teskeredžić, sa Akademije likovnih umjetnosti UNSA, je govorio o značaju proizvodnog dizajna u drvoprerađivačkoj industriji a Christian Kaupert, EU ProLocal ekspert o umreženoj proizvodnji – drvoprerađivači na svom putu ka industriji 4.0 te Projektu CTC (Close to Customer) – Blizu kupca.

Nakon prezentacija slijedila je diskusija o predloženim inicijativama te identifikacija inovativnih projekata u drvnom sektoru. Frank Waltring je moderirao definisanje zaključaka okruglog stola koji se u najkraćem mogu svesti na činjenicu da je potrebno ostvariti znatno bolju povezanost akademskog sektora, politike i poslovnih sistema sa ciljem jačanja Triple Helix modela, u kojem svako od partnera treba da savjesno, inovativno i odgovorno radi u domeni svog djelokruga rada. Okrugli sto su pratili i brojni predstavnici medija koji su na adekvatan način predstavili i popularisali ovaj događaj.

Prezentacije učesnika se mogu preuzeti ovdje:

Partnerstva u okviru Triple Helixa, Frank Wältring

Umrežena proizvodnja, Christian Kaupert

Umrežavanje Triple Helix, Darko Petković

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top