15.03.2017. CIP UNZE: POSJETA WEBOMETRICS LISTI RANGIRANJA U MADRIDU

15.03.2017. CIP UNZE: POSJETA WEBOMETRICS LISTI RANGIRANJA U MADRIDU

Direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, je u okviru studijske posjete Španiji bio gost CSIC (Spanish National Research Council) te instituta IPP (Instituto de Politicas y Bienes Publicos – www.ipp.csis.es) gdje mu je domaćin Isidro F.Aguillo, Hc.Dr., direktor Cybermetrics laba, predstavio organizaciju i položaj instituta koji je državni institut pod jurisdikcijom resornog ministarstva nauke. Ovakvih instituta u cijeloj Španiji ima više od 100 i koji predstavljaju mjesta sistematizovanog naučno-istraživačkog rada, tijesno su povezani sa univerzitetima i na kojima se mogu raditi i doktorska ili magistarska istraživanja. U posjedu zgrade koju dijeli još nekoliko instituta je i velika biblioteka sa više od milion naslova.

Poseban dio ove posjete je bilo predstavljanje nove knjige prof. Petkovića: Rangiranje  visokoškolskih organizacija – Kako vrednovati sve tri misije univerziteta? koja je napisana još prije par godina a svoje štampano izdanje je doživjela tek krajem 2016.te godine kroz Tempus projekt IDEA-lab. Dr Aguillo je naglasio značaj ovog izdanja jer se radi o jednom od prvih naslova ove teme u Evropi, koje će pomoći akademskom osoblju u regionu za bolje razumijevanje i poznavanje sistema rangiranja. Tokom razgovora dr Aguilla i dr Petkovića bilo je govora i o razvoju nacionalnih sistema rangiranja koji bi uključivali i posjete HEI, sistemima rangiranja po naučno-nastavnim oblastima, problemima i nedostatcima sadašnjih sistema rangiranja i dr. Na kraju posjete prof.Petkovića Webometrics-u dr Aguillo, koji je urednik ove rang liste, poklonio je prof.Petkoviću svoju novu knjigu o naukometriji.