16.03.2018. CIP UNZE: POSJETA SAJMU INTERIO U SARAJEVU

16.03.2018. CIP UNZE: POSJETA SAJMU INTERIO U SARAJEVU

Tradicionalni sajam proizvođača namještaja u centru Skenderija u Sarajevu bio je prilika da se predstavnicima poslovnog sektora iz drvoprerade predstave aktivnosti na pokretanju studijskog programa Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi na MF UNZE te aktivnosti MF u okviru projekta RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni.  Nažalost, sama sajamska predstava je samo mlaki prikaz vrlo snažnog sektora drvoprerade u BiH u kome su dominirale kompanije prodavači namještaja najvećim dijelom iz uvoza i uglavnom onog dijela koji de facto ima malo dodira sa realnim drvoprerađivačkim sektorom – tj. tekstilnog programa unutar drvoprerade. No i ovako oskudan prikaz BH privrede u ovom sektoru nije smetao timu CIP-a za niz korisnih sastanaka sa vrlo nadarenim ekipama studenata Akademije likovnih umjetnosti i Arhitektonskog fakulteta UNSA koji su pozvani za saradnju sa svojim kolegama studentima u IDEA-lab centrima UNZE. Treba istaći vrlo sadržajne razgovore sa vlasnicima firme malog obrta Tugra koji su se na sajmu pojavili sa nizom interesantnih dizajnerskih rješenja kao i sa predstavnicima firme Divan iz Viteza. Evidentno je bilo odsustvo eminentnih kompanija iz ovog sektora kao što su Artisan, MS Wood, Tamex, Secom, Ambyenta, Economic, Palavra, Standard i brojnih drugih.