17.01.2019. CIP I MF UNZE: POSJETA KOMPANIJI MS WOOD

17.01.2019. CIP I MF UNZE: POSJETA KOMPANIJI MS WOOD

Šef projektnog tima na projektu GIZ RIPUED prof.dr Darko Petković sa saradnikom asistentom Emirom Đulićem posjetio je 16.01.2019. kompaniju MS WOOD u Fojnici i sa šefom za ljudske resurse gosp. Mirsadom Softić razgovarao o novom studijskom odsjeku DTD na MF UNZE, značajnim seminarima koji trebaju da se održe na MF UNZE u dane 24. i 31.01.2019. te potencijalnim mogućnostima da i kompanija MS WOOD pomogne u opremanju dvije nove laboratorije na kojima se radi na razvoju na MF: IT dizajn Lab koja se razvija u saradnji sa kompanijom BIESSE iz Pezara i FabLab-laboratoriji koja će služiti za ručno-mašinski razvoj proizvoda od drveta a koja je opremljena kroz projekt GIZ-RIPEUD. Prof. Petković je predstavio i mogućnosti novog skenera Artec-EVA za razvoj i redizajn u drvopreradi te njegovu buduću kompatibilnost sa software-om B-Solid. Na ovaj način uz već postojeće IDEA_lab,  Laboratoriju za dizajn i tehnologije u drvopreradi  te LIND laboratorij za ispitivanje proizvoda od drveta, Mašinski fakultet zaokružuje infrastrukturne pretpostavke za kvalitetan početak novog studija u akademskoj 2019/20. godini. Šefica za ljudske resurse kompanije MS Wood gosp. Softić je iskazala zadovoljstvo i sa sadašnjim kvalitetom znanja, vještina i kompetencija koje imaju diplomanti sa UNZE te je podcrtala koliko je za kompaniju MS Wood značajno što se u nastavi na fakultetima UNZE značajna pažnja posvećuje praksi i saradnji sa fabrikama kroz razne vidove (prakse, studijske posjete, vježbe, seminarski i diplomski radovi i dr.). Naglasila je značaj multidisciplinarnog pristupa u razvoju znanja, vještina i kompetencija koje kompanije očekuju i na kojima se insistiralo kod izrade NPP. Bilo je govora i o organizaciji dualnog modela studija sa još većim naglaskom na praktičan rad što kompanija sada njeguje sa srednjim školama u Fojnici te predloženo MF da predstavi novi studij u Srednjoškolskom centru u Fojnici što je prihvaćeno i planirano da se obavi već tokom februara 2019. godine.