24.01.2019. CIP i MF UNZE:ODRŽAN DESETI SEMINAR U PROJEKTU GIZ-RIPEUD

24.01.2019. CIP i MF UNZE:ODRŽAN DESETI SEMINAR U PROJEKTU GIZ-RIPEUD

U Multimedijalnom centru Univerziteta u Zenici održan je deseti Seminar u okviru projekta RAZVOJ INOVATIVNOG PROCESA EDUKACIJE I UMREŽAVANJA U OBLASTI DRVOPRERADE U SREDNJOJ BOSNI pod nazivom REVERSE ENGINEERING I POSLOVNA POBOLJŠANJA DRVOPRERAĐIVAČKOM SEKTORU. Seminar je slušaocima ponudio upoznavanje sa metodologijama Reverse Engineering-a, 3D skeniranjem proizvoda – Praktična primjena skenera Artec-Eva te trening u primjeni Lean alata u razvoju poslovnih poboljšanja. Nakon uvodnih  razmatranja o boljoj povezanosti sa poslovnim sistemima i modalitetima dualnog obrazovanja prof.dr Darka Petkovića, isti je predstavio i radnu verziju Riječnika eng-bhs za drvoprerađivače koji je pripremila Lamija Subašić, prof. te pozvao predstavnike firmi da dostave svoje sugestije termina i riječi koje nedostaju a predstavljaju značajne u ovom sektoru. Potom su slijedila izlaganja koja su više nego i na jednom od prethodnih seminara sadržavala praktičnog rada učesnika seminara. Najprije je o metodologiji Reverse Engineering govorio doc.dr Josip Kačmarčik, tehnologije 3D laserskog skeniranja i obrade te redizajna u CAD software-ima obradio je v.a. Denis Spahić da bi o alatima Lean koncepta i primjeni u drvoprerađivačkom sektoru govorio doc.dr Alan Lisica. Svaki od izlagača  je obradio i nekoliko praktičnih slučajeva sa učesnicima seminara. Nakon prezentacija i rada svih učesnika u vremenu 15 – 17 h  slijedila su zaključna razmatranja, diskusija i ručak učesnika. Na Seminaru je učestvovalo 27 predstavnika firmi drvoprerađivačkog i srodnih sektora te studenata MF UNZE. Učešće na ovom seminaru kao i na prethodnim seminarima je bilo besplatno. Prof. dr Petković je zaključujući ovaj seminar pozvao učesnike na naredni seminar koji je u planu za četvrtak 31.01.2019. godine.