27.09.2018.  MF I CIP UNZE: SEMINAR – KOMUNIKOLOGIJA I DRUGE SAVREMENE METODE POSLOVNE KORESPONDENCIJE

27.09.2018. MF I CIP UNZE: SEMINAR – KOMUNIKOLOGIJA I DRUGE SAVREMENE METODE POSLOVNE KORESPONDENCIJE

Mašinski fakultet i Centar za inovativnost i preduzetništvo UNIVERZITETA U ZENICI u okviru projekta RAZVOJ INOVATIVNOG PROCESA EDUKACIJE I UMREŽAVANJA U OBLASTI DRVOPRERADE U SREDNJOJ BOSNI (GIZ RIPEUD iz programa EU ProLocal) su održali seminar na temu značaja i primjene metoda KOMUNIKOLOGIJE I DRUGE SAVREMENE METODE POSLOVNE KORESPONDENCIJE  od 9:00 -17,00 sati u prostorijama Multimedijalnog centra Univerziteta u Zenici – Travnička cesta br. 7.

Glavne teme seminara su bile Vještine prezentacija, Smjernice za poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku i Priprema firme za sajamski nastup  Seminar je polaznicima ponudio identifikovanje poželjnih vještina komunikacije, otkrivanje ličnog stila komunikacije u poslovnoj organizaciji, razvijanje praktičnih vještina slušanja, prepoznavanja problema u međuljudskim odnosima, identifikovanje aktivnosti i resursa potrebnih za sajamsko predstavljanje, identifikovanje smjernica za olakšavanje komunikacije na engleskom jeziku u poslovnoj korespondenciji.

Uvodničar na seminaru bio je prof. dr Darko Petković, Mašinski fakultet u Zenici, koji je predstavio novi studij DTD na MF UNZE te GIZ RIPEUD projekat nakon čega je o vještinama prezentacija, govorio  van. prof. dr Nebojša Vasić, prof.eng, o smjernicama za poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku, mr sc. Lamija Subašić te o dizajnerskim pripremama firme za sajamski nastup, Ena Begičević, produkt dizajner, vodeći dizajner namještaja u Standard Furniture Factory, Ilijaš.

Tokom izlaganja a i nakon završetka istih vođena je živa diskusija učesnika koja je nastavljena i nakon seminara na zajedničkom ručku. Seminaru je prisustvovalo više od 20 slušalaca iz firmi drvoprerađivačkog sektora regiona Srednje Bosne.