14.10.2015. CIP UNZE: PRIPREME ZA OPREMANJE „iDEAlaboratorija“ NA OJ

 

 

U sklopu priprema za opremanje četiri „iDEAlab“ centra na četiri organizacijske jedinice UNZE-a (na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom fakultetu, Zdravstvenom fakultetu i Studentskom centru) predstavnici menadžmenta projekta prof. dr Darko Petković, direktor CIP-a UNZE-a, Lamija Subašić, voditelj BSO-a, i prof. dr Malik Čabaravdić, šef Odjela za poslovni razvoj, posjetili su OJ i dali najvažnije upute u smislu izbora i pripreme prostora za smještaj opreme iz Tempus projekta: Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (Podsticanje studentskog preduzetništva i pristup inovacijama za univerzitetsko-industrijsku saradnju). Voditelj ovog projekta je Univerzitet u Novom Sadu a ispred UNZE-a partner je Centar za inovativnost i preduzetništvo. U razgovoru sa menadžmentima OJ posebno je bilo govora o značaju promocije preduzetništva i nove laboratorije među studentima te potrebi da se kroz svako predavanje studentima potencira značaj ove teme. Menadžement CIP-a je planirao da tokom perioda 15-30.10.2015. posjeti OJ buduće IDEAlab centre i studentima održi prigodno predavanje o ovom Tempus projektu. Domaćini timu CIP-a bili su: prof. dr. Amra Talić-Čikmiš (prodekanesa, Mašinski fakultet UNZE-a) i doc. dr Fuad Hadžikadunić (dekan), prof. dr. Hasan Avdušinović i prof. dr Almaida Gigović (prodekani, Fakultet za metalurgiju i materijale UNZE-a), Dino Eminović, dipl. ing. (direktor, Studentski centar UNZE-a) i prof. dr Salih Tandir, dekan, Kenan Galijašević, MA i Mag. Mirza Oruč (Zdravstveni fakultet UNZE-a).