U sastavu Univerziteta u Zenici nalazi se osam fakulteta – organizacionih jedinica

VODIČ ZA BRUCOŠE

SA OSNOVNIM OBJAŠNJENJIMA O UVJETIMA UPISA NA UNIVERZITET U ZENICI, ECTS-u I BOLONJSKOM PROCESU

Saznajte više