Informacija sa sastanka u Ljubljani od 2.12.2016. godine u vezi sa ERC programom za istraživače

Informacija sa sastanka u Ljubljani od 2.12.2016. godine u vezi sa ERC programom za istraživače

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Repubike Slovenije, u saradnji s Evropskim istraživačkim vijećem (ERC) organizovalo je Regionalni sastanak učesnika sa Zapadnog Balkana, u Ljubljani, 2.12.2016. godine.

Univerzitet u Zenici je na tom sastanku predstavljao prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta, v.prof.dr. Samir Lemeš.

ERC je program Evropske Unije za podršku naučno-istraživačkim projektima u okviru Horizon 2020, koji je specifičan po tome što se grantovi dodjeljuju pojedincima – vrhunskim istraživačima, za projekte trajanja do 5 godina, u iznosima od 1,5 do 2,5 miliona eura. ERC većinom finansira fundamentalna istraživanja (85%) a manjim dijelom primijenjena istraživanja. U dosadašnjim ERC projektima najviše je bilo projekata iz zemalja koje najviše ulažu u nauku: Velika Britanija, Francuska i Njemačka, a najmanje iz zemalja Zapadnog Balkana. Upravo zato je i organiziran ovaj sastanak, kako bi se animiralo više istraživača da prijave svoje projektne ideje.

Više informacija o ERC programu se može naći na https://erc.europa.eu