JAVNO PREDAVANJE U ČITAONICI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

JAVNO PREDAVANJE U ČITAONICI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

U organizaciji Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Zenici u četvrtak, 22. novembra, u čitaonici Pravnog fakulteta održano je javno predavanje „Suvremeni bibliotečki pretraživački servisi“. Predavač Aras Borić, diplomirani komparativist i diplomirani bibliotekar, voditelj Univerzitetske biblioteke, govorio je o postupcima bibliografske obrade bibliotečke građe i načinu korištenja suvremenih elektronskih bibliotečkih kataloga, s posebnim osvrtom na COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services), odnosno Uzajamni online bibliografski sistem i servis. U drugom dijelu predavanja Jasmina Huskanović, viša knjižničarka i voditeljica biblioteke Pravnog fakulteta, govorila je o načinu pretraživanja pojedinih baza podataka poput „Hrčka“ i „Scindexa“. Cilj predavanja bilo je širenje bibliotečke informatičke pismenosti studenata Univerziteta u Zenici i njihovo osposobljavanje za samostalno pretraživanje suvremenih bibliotečkih kataloga, posebno bosanskohercegovačkog COBISS-a u čijem je sastavu i Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Zenici.