Održano javno predavanje prof.dr Mirsada Hadžikadića

Održano javno predavanje prof.dr Mirsada Hadžikadića

Amfiteatar Politehničkog fakulteta bio je tijesan da primi sve zainteresirane koji su došli da poslušaju predavanje prof.dr Mirsada Hadžikadića na temu “Big data, vještačka inteligencija i kompleksni sistemi”, održano 27.11.2018.
Predavanje je bilo namijenjeno prvenstveno studentima novog odsjeka “Softversko inženjerstvo”, kako bi studenti imali priliku da čuju teme o kojima se predaje na američkim univerzitetima, ali su predavanju prisustvovali i studenti drugih odsjeka, kao i zainteresirano nastavno osoblje Univerziteta.
Profesor Hadžikadić, sa Instituta za kompleksne sisteme američkog univerziteta “North Carolina at Charlotte”, ovom temom bavi se već preko 20 godina, a na predavanju je istakao da najveći problem s kojim se suočavaju korisnici interneta danas predstavljaju ogromne količine podataka koje je gotovo nemoguće razdvojiti na pouzdane i nepouzdane. Na primjerima iz američke politike, upravljanja poslovanjem, medicine, te autonomnih vozila, prisutnima su na pristupačan i razumljiv način objašnjeni pojmovi vještačke inteligencije i kompleksnih sistema.

Praksu organizacije javnih predavanja Politehnički fakultet nastavlja već naredne sedmice, kada će biti održano javno predavanje na temu “ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BIH S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU SOFTVERSKIH PRONALAZAKA”. Predavači će biti Dragana Marić Mešić, viši stručni saradnik za patente Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, te Tarik Kapić iz Bovard LTD, Patent and Trademark Attorneys, Switzerland.