fbpx
skip to Main Content

Održano javno predavanje na temu “Optički mjerni sustavi za mjerenje oblika, pomaka i deformacija”

Održano Javno Predavanje Na Temu “Optički Mjerni Sustavi Za Mjerenje Oblika, Pomaka I Deformacija”

Dana 27.11.2018. godine u 16:00 sati u čitaonici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici održano je javno predavanje na temu OPTIČKI MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE OBLIKA, POMAKA I DEFORMACIJA. Predavanje su održali gosp. dr sc. Nenad Drvar iz kompanije TOPOMATIKA trodimenzionalno skeniranje, optički mjerni sustavi i računalna obrada d.o.o. Zagreb i gosp. Luka Naglić, dipl. ing. iz kompanije IZIT d.o.o. Zagreb. Predavanje je organizirano u saradnji Politehničkog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i kompanija TOPOMATIKA d.o.o. Zagreb i IZIT d.o.o. Zagreb.

Predavanje je koncipirano na optičkoj opremi za 3D mjerenje oblika pomaka i deformacija njemačkog proizvođača GOM GmbH, s posebnim naglaskom na mjerne principe i zanimljive primjene u mašinstvu. Predavanje je posebno bilo zanimljivo za studente I i II ciklusa studija, posebno postdiplomskog studija “Metrologija”, predstavnicima privrednih subjekata, te akademskom osoblju koje se bavi mjeriteljstvom, kontrolom kvalitete, proizvodnjom, povratnim inženjerstvom (reverse engineering), 3D printanjem, analizom vibracija, eksperimentalnom mehanikom, itd.

Predavanje je izvedeno u dva dijela: mjerenje oblika, te mjerenje pomaka i deformacija, a drugi dio se odnosio na praktične primjene 3D tehnologija printanja.

Kroz predavanja su dati prikazi savremene opreme, objašnjeni principi mjerenja, prikazane oblasti primjene, prikazani primjeri iz prakse i izvedene pokazne realne demonstracije i zanimljivi video primjeri. Učesnici predavanja su imali priliku vidjeti realnu primjenu opreme za 3D mjerenje oblika, 3D mjerenje pomaka i deformacija (na površini objekta) kao i optičko 3D pozicioniranje: ATOS Core, TRITOP, ARAMIS, ARGUS. Također, ukazano je na prednosti korištenja 3D printing tehnologija na višem nivou u područjima inženjerstva, tehnologija proizvodnje, medicine, stomatologije, itd.

Također, u okviru studijske posjete Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa ciljem dalje saradnje i prikaza laboratorijskih potencijala i opreme, predavanju su prisustvovali profesori sa Mašinskog fakulteta Univerziteta ‘’Džemal Bijedić’’ Mostar: v. prof. dr Safet Isić – dekan, v. prof. dr Daut Denjo, doc. dr Edin Šunje, kao i studenti II ciklusa studija. Prije samog predavanja sa kolegama i kolegicama je izvršen posjet laboratorijama sa prikazom oblasti djelovanja i primjene opreme u edukativnom, istraživačkom i domenu saradnje sa privredom.

Ljubazno se zahvaljujemo kolegama iz kompanija TOPOMATIKA d.o.o. Zagreb i IZIT d.o.o. Zagreb na veoma interesantnim i praktičnim predavanjima, te prenošenju znanja i iskustva.

Također, zahvaljujemo se profesorima i studentima sa Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar na posjeti i razvoju dalje saradnje.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search