skip to Main Content

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2024/2025. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Sapienza Universita di Roma, Italija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2024/25.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet Sapienza u Rimu, Italiji. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: Sva polja studija (osim studijskih programa Medicinskog fakulteta) u zavisnosti od dostupnosti predmeta na engleskom jeziku

Godina studija: I (osim studenata I godine I ciklusa), II, III ciklus studija

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci (zimski semestar akademske 2024/25)

Rok za prijavu:  31.03.2024.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  • Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  • Transkript sa prosjekom ocjena
  • Kopija važećeg pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • CV na engleskom jeziku
  • Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (potvrda može biti izdata od strane predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  • Prijedlog Ugovora o učenju (dostupan na web stranici https://unze.ba/medunarodna-saradnja/# pod “Dokumenti”) odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu (za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu https://unze.ba/medunarodna-saradnja/kontakti/)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba sa naznakom ERASMUS/SAPIENZA.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata. Termin intervjua će biti naknadno objavljen. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba ; elma.isakovic@unze.ba i tel. 032 444 420.

Informacije o Univerzitetu, smještaju, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home
https://corsidilaurea.uniroma1.it/

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN