skip to Main Content

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2024/2025 u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet 1st Decembrie Alba Iulia, Rumunija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2024/2025 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet 1st Decembrie Alba Iulia, Rumunija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, ekonomija, mašinstvo

Godina studija: I, II  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semester 2024/25

Rok za prijavu: 15.04.2024.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Transkript sa prosjekom ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. CV na engleskom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (potvrda može biti izdata od strane predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  7. Prijedlog Ugovora o učenju (dostupan na web stranici https://unze.ba/medunarodna-saradnja/# pod “Dokumenti”) odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu (za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu https://unze.ba/medunarodna-saradnja/kontakti/)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba  sa naznakom ERASMUS/Alba Iulia.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata čiji termin će biti naknadno objavljen. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba; elma.isakovic@unze.ba i tel. 032 444 420.

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećim web stranicama:
https://uab.ro/
https://international.uab.ro/

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN