Na Pravnom fakultetu u Zenici počela druga godina jedinog Jean Monnet predmeta u BiH

Na Pravnom fakultetu u Zenici počela druga godina jedinog Jean Monnet predmeta u BiH

U multimedijalnoj sali Pravnog fakulteta u Zenici, 7. i 14. marta 2017. održana su uvodna predavanja iz jedinog Jean Monnet predmeta na Pravnim fakultetima u BiH, finansiranog od strane Evropske komisije. Predmet se u potpunosti održava na engleskom jeziku, nosi naziv “Internal Market and Human Rights in the EU”, a studenti imaju priliku i obavezu da prezentuju predmete odlučene pred Sudom Evropske unije na temu sloboda prometa robe, usluga, kapitala i ljudi i osnovnih prava, te mogućih i stvarnih sukoba između istih.

Ove godine na Jean Monnet predmetu učestvuje mnogo veći broj studenata, što svjedoči o prepoznavanju značaja teme i kvalitetu predmeta, a zahvaljujući dobroj saradnji Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Zenici, predmet pohađaju kako studenti sa Pravnog tako i studenti sa Ekonomskog fakulteta, a interdisciplinarni pristup je i bio osnovni cilj uvođenja predmeta. Sa Ekonomskog fakulteta predmet pohađa i jedan Erasmus student iz Španije. Predavač na predmetu i vođa projekta je prof.dr Zlatan Meškić, te dodatni nastavnik doc.dr Darko Samardžić. U okviru predmeta koristi se portal za elektronsko učenje Pravnog fakulteta u Zenici, kako bi se lakše razmjenjivali materijali i izvori.

U okviru predmeta studenti će pripremiti izlaganje na konferenciji koja će se održati 21. aprila 2017. godine. Na konferenciji će studenti imati priliku prezentovati rezultate svog istraživanja pred njemačkim prof. dr Thomas Giegerich, Direktorom Instituta za Evropsko pravo Univerziteta u Saarlandu, te drugim gostujućim nastavnicima, a najbolji radovi biće objavljeni u indeksiranom časopisu Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Za više informacija i slika pristupite Facebook stranici Pravnog fakulteta Zenica.

Daljne informacije uključujući i nastavni plan predmeta su dostupne na webstranici fakulteta.