Nj.E. Jožef  Neđeši, ambasador Mađarske u posjeti Univerzitetu u Zenici

Nj.E. Jožef Neđeši, ambasador Mađarske u posjeti Univerzitetu u Zenici

U četvrtak, 16.03.2017. godine, Univerzitet u Zenici posjetio je Nj.E. Jožef  Neđeši, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini.

Posjeti Nj.E. prethodio je nedavni sastanak predstavnika Univerziteta u Pečuhu i rukovodstva Univerziteta u Zenici na kojem je inicirana saradnja između dvije visokoškolske ustanove u svim segmentima, istakao je prof.dr.sc. Dževad Zečić, rektor Univerziteta u Zenici.

„Veoma je važno izgraditi saradnju između ova dva univerziteta, kao i saradnju između vlade Mađarske i Bosne i Hercegovine u oblasti obrazovanja. Vlada Mađarska  će u narednom periodu dodijeliti 50 stipendija za studente u Bosni i Hercegovini“, rekao je NJ. E. Jožef  Neđeši.
Na današnjem sastanku dogovorena je posjeta predstavnika Univerziteta u Pečuhu u mjesecu maju, te će tom prilikom biti potpisan ugovor o saradnji između Univerziteta u Zenici i Univeriteta u Pečuhu. Također, istakao je da ambasada Mađarske, kao i vlada Mađarske pružaju potporu, i prema mogućnostima pružit će i stručnu pomoć u postupku transformisanja Kantonalne bolnice Zenica u univerzitetsku bolnicu.