skip to Main Content

Obilježena globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

Univerzitet u Zenici i Centar za rodnu ravnopravnost danas su obilježili globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ sa tri značajne aktivnosti i to

  • otvorenje Kancelarije za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti,
  • promocija Politika rodne ravnopravnosti i
  • svečano potpisivanje sporazuma o saradnji sa organizacijom Centar ženskih prava.

Tim povodom je, u prostorijama Rektorata Univerzitetu u Zenici, upriličena posjeta Delegacije Ambasade Karaljevine Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, tačnije zamjenika Ambasadora Nj.E. gdin Neil Kavanagh sa saradnicama. Kancelariju za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti su zajednički otvorili prof.dr.Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr. Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta i koordinatorica Centra za rodnu ravnopravnost i gdin. Neil Kavanagh, zamjenik ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

– UNZE je jedan od vodećih univeziteta koji daje podršku projektu rodne ravnopravnosti. Nakon otvaranja Kancelarije za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti koja se nalazi u Rektoratu, potpisali smo sporazum o saradnji sa Centrom ženskih prava u Zenici, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.

Zamjenik Ambasadora Nj.E. gdin Neil Kavanagh je u svom obraćanju naglasio da Univerzitet u Zenici sa svojim aktivnostima, naročito uspostavljanjem Kancelarije za rodnu ravnopravnost za podršku studentima/icama i nastavnom i administrativnom osoblju, daje pozitivan primjer koji bi mogli slijediti i drugi univerziteti u državi. Naglašeno je da su Nj.E. Ambasador, ali i cijela Ambasada Velike Britanije u BiH počastvovani što imaju priliku pružiti podršku ovakvim inicijativama.

Kancelariju za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti na UNZE koordinirat će prof.dr.Anela Hasanagić, profesorica u naučnoj oblasti psihologija na Islamskom pedagoškom fakultetu i doc.dr. Aida Rizvanović, docentica iz naučne oblasti inkluzija i koordinatorica općih, kadrovskih i pravnih poslova u Rektoratu UNZE. Anela Hasanagić, psihologinja i psihoterapeutkinja, naglasila je da je prijavljivanje za savjetovanje anonimno, te da će nastojati pružiti podršku osobama koje se na bilo koji način susreću sa rodnom diskriminacijom, kao i druge usluge informisanja, savjetovanja i podrške.

Na sastanku je doc.dr. Dženana Radončić, kao članica Centra za rodnu ravnopravnost, promovisala Politike rodne ravnopravnosti usvojene sa ciljem unapređenja postojećeg stanja rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Zenici i doprinosa faktičkoj, a ne samo formalnoj ravnopravnosti žena i muškaraca, te jednakoj zastupljenosti u donošenju odluke, naučnom istraživanju, karijernom napredovanju i svim ostalim povezanim poslovnim i životnim segmentima. Centar za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Zenici će kontinuirano pratiti stanje rodne ravnopravnosti i periodično će izvještavati o provođenju ovih Politika, u skladu sa dostupnim statističkim podacima razvrstanim po spolu i ostalim relevantnim, kvantitativnim i kvalitativnim, pokazateljima rodne ravnopravnosti.

Zaključna aktivnost je bila potpisivanje sporazuma o saradnji, kojim Univerzitet u Zenici, Centar ženskih prava Zenica i Centar za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Zenici uspostavljaju međusobnu saradnju u okviru svojih nadležnosti, između ostalog kroz mogućnost saradnje i u razmjeni kadrova u nastojanju povećanja potencijala za istraživanje i obrazovanje, zatim zajedničko organizovanje naučno-stručnih skupova i okruglih stolova, razmjenu informacija, publikacija, literature, pripremu i realizaciju naučno-istraživačkih projekata, kao i realizaciju zajedničkih aktivnosti i korištenje raspoloživih resursa za provođenje istih. Sporazum o saradnji su potpisali rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr. Jusuf Duraković, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i koordinatorica Centra za rodnu ravnopravnost Univerziteta prof.dr. Larisa Velić, i predsjednica Centra ženskih prava Zenica gđa Meliha Sendić.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN