skip to Main Content

Održan sastanak u okviru programa TRAIN

U cilju nastavka saradnje u okviru programa TRAIN 11.06.2024. godine na Univerzitetu u Zenici je održan radni sastanak sa prof. dr. Sandrom Bjelan i mr. sc. Jasminom Gradaščević-Pleh, viši stručnom saradnicom/koordinatoricom TRAIN BiH iz službe za naučnoistraživački rad  Univerziteta u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali prof. dr. Fuad Hadžikadunić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Zenici,  prof. dr. Hasan Avdušinović, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta UNZE, prof. dr. Izet Pehlić – prodekan za naučnoistraživački rad Islamskog pedagoškog fakulteta UNZE i Amra Muslić-Halilović, prof. – koordinator ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici. Na sastanku je detaljno prezentaciran programa TRAIN, te prepoznate mogućnosti za nastavak saradnje.

Naime, program TRAIN BiH – Razvoj okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na javnim univerzitetima u BiH se na Univerzitetu u Sarajevu uspješno realizuje od septembra 2013. godine. Polaznici ovog Programa kroz ponudu od devet modula dopunjuju znanja i vještine iz tri oblasti važnih za cjeloživotno učenje i usavršavanje akademskog osoblja:

  1. nastavničke kompetencije kako bi svaka organizacija unutar univerziteta postala organizacijom koja uči,
  2. netodološke kompetencije u kontekstu novih zahtjeva za vještinama projektiranja istraživanja na zajedničkom prostoru europskog visokog obrazovanja i
  3. nreduzetničke kompetencije koje svaku organizaciju visokog obrazovanja pretvaraju u privrednog subjekta spremnog za samoodrživost.

S obzirom da su 2017. godine već bile započete neke aktivnosti u okviru programa, a dio zaposlenika Univerziteta u Zenici prošao određene edukacije, cilj je da se realizuje nastavak saradnje, te ovakav program uspostavi i na Univerzitetu u Zenici uz podršku Univerziteta u Sarajevu.

Neki od strateških ciljeva Univerziteta u Zenici jesu jačanje nastavničkih, istraživačkih, preduzetničkih, administrativnih izvrsnosti i kompetencijâ zaposlenika kroz različite aktivnosti i programe, te realizacija programâ cjeloživotnog učenja.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN