Održana panel diskusija za studente na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u organizaciji  Misije OSCE-a u BiH

Održana panel diskusija za studente na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u organizaciji Misije OSCE-a u BiH

19. juna 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini održana je panel diskusija za studente ovog fakulteta o procesuiranju predmeta seksualnog nasilja kao ratnog zločina, mjerama zaštite i podršci svjedocima u krivičnom postupku.

Panel diskusija je organizovana povodom obilježavanja Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti procesuiranja ovih predmeta.

Učesnici su bili Enes Maličbegović, sudija Kantonalnog suda u Zenici, Eda Furundžija, stručni saradnik-psiholog Kantonalnog suda u Sarajevu i Ahmed  Mešić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona.