Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.04.2017. godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.04.2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3882/17 od 29.11.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.04.2017. godine, u dijelu kako slijedi:

 

FILOZOFSKI FAKULTET

  • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za predmete: „Umjetnost i kultura“ i „Povijest evropske umjetnosti“         1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 11.12.2017.godine