Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 12.12.2016.godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 12.12.2016.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2878/17 od 28.09.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 12.12.2016.godine, u dijelu kako slijedi:

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za naučnu oblast „Njemačka književnost“                                                    1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.10.2017.godine