fbpx
skip to Main Content

Posjeta predstavnika Univerziteta u Pečuhu i predstavnika Ambasade Mađarske

Posjeta Predstavnika Univerziteta U Pečuhu I Predstavnika Ambasade Mađarske

Zenica 17.05.2017. godine

Univerzitet u Zenici
Kabinet Rektora
Kancelarija za odnose s javnošću

 

Posjeta predstavnika Univerziteta u Pečuhu i predstavnika Ambasade Mađarske

 

U srijedu, 17.05.2017. godine Univerzitet u Zenici su posjetili predstavnici Univerziteta u Pečuhu, predstavnici Ambasade Mađarske i predstavnici grada Pečuha. Tom prilikom organiziran je prijem u Kabinetu rektora, prof.dr.sc. Dževada Zečića, kao i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Pečuhu i Univerziteta u Zenici. Ova posjeta predstavlja nastavak saradnje između dva univerziteta i realizaciju zaključaka sa sastanka održanog 22.02.2017. godine, kada je i dogovoreno potpisivanje navedenog Sporazuma.

Sporazum o saradnji između Univerziteta u Pečuhu i Univerziteta u Zenici predviđa saradnju između ove dvije visokoobrazovne institucije u smislu razmjene nastavnog osoblja, međusobne podrške u studiranju i istraživanju, kako na dodiplomskom, tako i na master i doktorskom studiju, zajedničko organiziranje kurseva, seminara, konferencija, zajedničko apliciranje na projekte koji finansiraju vlade i Evropska unija, te razmjenu administrativnog i stručnog kadra.

Sporazum su potpisali prof.dr.sc. Dževad Zečić, rektor  u ime Univerziteta u Zenici i prof. dr. Bachmann  Bàlint, dekan Tehničkog fakulteta u ime Univerziteta u Pečuhu.

Nakon potpisivanja Sporazuma održani su zasebni radni sastanci:  radni sastanak predstavnika medicinskih fakulteta oba univerziteta i predstavnika Kliničkog centra u Pečuhu i predstavnika Kantonalne bolnice Zenica u Kantonalnoj bolnici Zenici, te radni sastanak predstavnika tehničkih fakulteta u prostorijama Rektorata. U cilju pokretanja aktivnosti saradnje između grada Pečuha i Grada Zenice, te realiziranja projekta „Zeleni grad“, održan je i sastanak sa predstavnicima Grada Zenice.

Tokom sastanka u Kantonalnoj bolnici Zenica učesnici su razgovarali o mogućnostima saradnje u različtim oblastima sa naglaskom na saradnju u edukaciji i naučnoistraživačkom radu. Ovo je izuzetna prilika za razvoj jednog od najmlađih i jednog od najstarijih medicinskih fakulteta u regiji.

Predstavnici sve četiri institucije složili su se oko prioriteta buduće saradnje, a to su:

  • Razmjena nastavnog osoblja i studenata (povećanje mobilnosti)
  • Saradnja u polju naučnoistraživačkog rada u oblasti medicine i zdravstvenih nauka
  • Zajednička aplikacija na EU fondove u oblasti medicine i zdravstvenih nauka
  • Podrška razvoja u KBZ na putu ka Univerzitetskoj bolnici
  • Podrška u unapređenju i razvoju kurikuluma u oblasti medicinskih i zdravstvenih nauka
  • Razvoj drugih vidova naučno-stručne suradnje ove dvije institucije.

Na radnom sastanku predstavnika tehničkih fakulteta oba univerziteta održanom u prostorijama Rektorata zaključeno je da postoji obostrani interes za program Erasmus +, te je predloženo potpisivanje protokola kojim će biti obuhvaćeni svi studijski programi koji postoje na oba univerziteta. Dogovoreno je da se kod narednog poziva za apliciranje na projekte  EU sagledaju potencijalne prilike, te da se oba univerziteta uključuju u aplikacije kao partneri. Interes Univerziteta u Zenici jesu energetska efikasnost i ekološko inženjerstvo (nastavak RESI), studentsko preduzetništvo (nastavak IDEA-lab), razvoj sistema rangiranja univerziteta, razvoj Alumni mreže i dr.

Predstavnici Univerziteta u  Pečuhu su iskazali spremnost da svoje osoblje tehničkih fakulteta ponudi kroz program mobilnosti za kompletan PhD ciklus koji se planira organizovati na Univerzitetu u Zenici.

U upravi Grada Zenice delegaciju je ugostio Gradonačelnik sa saradnicima. Tokom sastanka predstavnik Grada Pečuha je prezentovao i  projekat Zeleni grad u kojem grad Pečuh učestvuje, nakon čega su prisutni razgovarali o mogućnostima učešća Grada Zenica u pomenutom projektu ali i o ostalim vidovima saradnje. Dogovoreno je da će predstavnici dva grada u narednom periodu definisati konkretne korake, prioritete te potencijalno pristupiti izradi aplikacija za fondove EU.

 

 

 

Derviša Zahirović, dipl.pravnik
Stručni saradnik za informisanje

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top